ตะกร้า 0

SmallRig 2070B Articulating Arm with Double Ballheads (1/4" Screw)

Key Features

 • 1. It is made up of double ballheads with 1/4" screws and a ballhead clamp.
 • 2. It could attach cage with 1/4"-20 threaded holes, like Cage 1661 or top plate with 1/4"-20 threaded holes, such as Top Plate 1853/1974/2032 on the one end, and it could also attach monitor with 1/4"-20 threaded hole on the other end.
 • 3. The monitor mounted on it could be adjusted in different positions and angles via both the ballhead and ballhead clamp.
 • 4. A single wingnut is applied to lock the double ballhead tight directly, and thumb screws on both ends are utilized to lock the devices manually and a spared hex spanner is ready to lock it tighter. 5. Its max load is 1.5kg..
 • SmallRig Articulating Arm 2070 comes with a ballhead(1/4" Screw) on each end respectively to expand more mounting possibilities for different shooting scenarios as per your needs.

  SmallRig Articulating Arm 2070 includes double ballheads with 1/4" screws on both ends and a ballhead clamp. It could attach cage with 1/4"-20 threaded holes, like Sony Camera Cage 1661 or top plate with 1/4"-20 threaded holes, such as Top Plate 1853/1974/2032 on the one end, and it could also attach monitor with 1/4"-20 threaded hole on the other end. It features a thumb screw on each end to lock the device manually. The monitor mounted on it could be adjusted in different positions and angles via both the ballhead and ballhead clamp, and a single wingnut is applied to lock the double ballhead tight directly. It is equipped with O rings to increase the friction with the ballhead clamp and prevent scratches and rubber cushions to prevent the monitor from scratches.

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Packing List
 • 2 x Ballhead with 1/4" Screw
 • 1 x Ballhead Clamp
 • 1 x Hex Spanner
 • Color Black
  เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
  เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถแสดงความคิดเห็น กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี